Recycplastique

Van 6 tot 12 juni 2022 heeft de eerste themaweek ‘recycplastique’ plaatsgevonden in Tambacounda. Een groep van 20 jongeren heeft les gekregen over de impact van het gebruik van plastic op het milieu en over de mogelijkheden van hergebruik van reeds bestaand plastic dat in grote hoeveelheden overal in Senegal op straat ligt. Na het inzamelen van geschikt plastic voor recycling en bewerking (Pet en PP) zijn de jongeren onder begeleiding aan de slag gegaan om met veel enthousiasme hun creativiteit te ontdekken en los te laten op het ingezamelde plastic, om zo speelgoed, plantenbakken en gebruiksvoorwerpen te maken van het plastic en oude autobanden. In het orthopedisch centrum van het ziekenhuis liet instrumentmaker Ndongo Sow zien hoe hij van plastic orthopedische hulpmiddelen kan maken. Los van alle creaties die zijn ontstaan en de bewustwording  ten aanzien van plastic, heeft de groep veel plezier gehad en hebben de jongeren veel geleerd van en met elkaar. 

De jongeren zijn aan het eind van de week door stichting Tous Ensemble benoemd tot ambassadeurs van het project. Wij vinden het belangrijk dat ze anderen vertellen over plastic, de impact en waarde ervan we en hopen dat het idee van hergebruik op lokaal niveau zich zo zal verspreiden. De Imam van Tambacounda en de directeur van het cultureel centrum hebben een bezoek gebracht aan de groep tijdens de week. In de lokale krant in Tambacounda is aandacht besteed aan het project (http://echoriental.com/tamba-creation-artistique-la-fondation-tous-ensemble-a-offert-un-camp-a-des-enfants-pour-la-transformation-des-ordures-plastiques-en-objets-dart/). Om ook buiten Tambacounda bekendheid te geven aan het initiatief, zijn objecten naar scholen in Mbour en Diass gebracht.

De themaweek is bekostigd uit individuele donaties aan stichting Tous Ensemble en een bijdrage van stichting Bron van Leven.

Video’s

Tijdens de week maakte een fotograaf foto’s en filmbeelden voor een impressie van de themaweek: