Privacy statement

In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met het verzamelen, gebruiken en publiceren van uw persoonlijke gegevens.

We begrijpen dat het verstrekken van gegevens online veel vertrouwen van uw kant vergt en wij nemen dit vertrouwen dan ook serieus. Het bestuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

De gegevens die nodig zijn voor het verzenden van de Nieuwsbrief blijven bij ons in het systeem zolang u de Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze Nieuwsbrief.

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden, zoals hosting van de website en het versturen van de Nieuwsbrief.

Onze website maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Omdat we de bescherming van uw gegevens serieus nemen hebben we passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.tousensemble.nu maakt daarvoor gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Als u vragen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neemt u dan contact met ons op.

De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Alleen naam, adres, postcode, woonplaats en eventueel e-mailadres voor de Nieuwsbrief worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor het verzenden van Nieuwsbrieven, de verwerking van onze financiële administratie en voor het versturen van bedankbrieven na ontvangen donaties;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen  en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft of contact met ons wilt opnemen dan kan dit via onze contactgegevens.