Het bestuur Tous Ensemble Senegal

Moustapha Fall – voorzitter

Moustapha is werkzaam als docent Engels op het Lycée de Diass. Samen met Petra heeft hij een correspondentie opgezet tussen de leerlingen van Le lycée de Diass en Sancta Maria in Haarlem. Er wordt naar een uitwisseling toegewerkt. Petra bezocht de school voor het eerst in december 2016. In mei 2022 vond de eerste uitwisseling plaats met Le Lycée de Diass. Samen met twee leerlingen hebben Petra en Fenne de projecten van Tous Ensemble in Senegal bezocht.

Awa Gningue – secretaris

Awa heeft kinderpolio gehad en dankzij de paard en wagen die Gerti Hesseling en Gerard Schuit in 1994 voor haar kochten kon ze naar school. Zij is gaan studeren en heeft inmiddels een baan bij het cultureel centrum in Tambacounda. Ze is getrouwd en woont met haar familie in het huis van haar ouders. Ze zet zich met hart en ziel in voor de gehandicapte gemeenschap in Senegal.

Aziz Ndiaye – penningmeester

Onlangs heeft Bineta Sognane te kennen gegeven haar taken over te dragen aan Aziz Ndiaye. Wij kennen hem al langer. Hij is al 15 jaar penningmeester van de school Chaden in Mbour. Hij komt uit een vooraanstaande Wolof familie en samen met Ibu, assistent projectleider, zal hij de financiële taken van Tous Ensemble Senegal op zich nemen. (foto: Bineta en Aziz)

Ndongo Sow – bestuurslid

Ndongo Sow is orthopedisch instrumentmaker in Tambacounda en volgde Nommez Ba op als verantwoordelijke voor de AMO. Hij woont met zijn gezin in Tambacounda en werkt bij het regionaal ziekenhuis waar de AMO aan verbonden is. Hij zet zich met hart en ziel, in voor de gehandicapten in het oosten van Senegal. Hij maakt nauwkeurige rapporten van de activiteiten van de AMO en wil graag kijken naar de mogelijkheden zwerfplastic te hergebruiken voor orthopedische toepassingen.

Nommez Ba – bestuurslid

Nommez was het eerste contact van Esther in Senegal in 1992. Nommez is lange tijd verantwoordelijk geweest voor de AMO in Tambacounda en heeft na zijn pensioen in zijn huidige woonplaats Mbour een Orthopedsich centrum opgezet waar hij nog dagelijks werkt. Nommez is een vooraanstaande inwoner van Mbour en hij heeft een enorm netwerk.

Samba Sow – bestuurslid

Samba en zijn collega’s verzorgen onderwijs aan kinderen tussen 2 en 8 jaar uit kansarme gezinnen. De leerlingen van het schooltje Les petits pieds in Dakar onderhouden contact met leerlingen van Sancta Maria in Haarlem. In 2016 kwam Petra in contact met deze school en sindsdien is er intensief contact.

Ibu Ba Gahn- Assistent projecten en financiën

Ibu is de zoon van Nommez Ba en we kennen hem al sinds zijn kinderjaren. Hij heeft in de afgelopen tijd enorm veel gedaan voor Tous Ensemble. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Omdat hij veel op reis is, zal hij als assistent van Awa, ook Aziz in die rol ondersteunen bij de financiële zaken.