Nieuwsbrief Tous Ensemble December 2023

Stichting Tous Ensemble stelt zich ten doel het bevorderen van de kansengelijkheid van kinderen in Senegal op het gebied van educatie en gehandicaptenzorg. Elk project wordt getoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Beste donateurs, vrienden, familie en andere belangstellenden, hierbij sturen we u onze derde Nieuwsbrief. We versturen enkele keren per jaar een bulletin met het laatste nieuws binnen de stichting. Laat het ons weten als u deze niet meer wilt ontvangen!

Wij willen u weer heel hartelijk bedanken voor uw interesse en (financiële) steun! Samen kunnen we het verschil maken.

Wij wensen u fijne feestdagen en een bruisend 2024 toe!

Veel leesplezier!

Het bestuur van Tous Ensemble Nederland

Fenne, Petra, Esther

Taxi Awa

Door Ibu is een auto aangekocht voor het project Taxi Awa. Het logo is gemaakt door Ndeye Fatou Faye. Zij is een gehandicapte vrouw met een grafisch bedrijfje. Binnenkort wordt de taxi volgens Senegalese regels zwart/geel gespoten en zal de auto in de regio Tambacounda als taxi kunnen gaan opereren.

Rotary Actie

Op 14 december heeft de Rotary Club Bussum een fondsenwervingsactie gelanceerd via het platform Geef.nl. De opbrengst zal volledig ten goede komen aan het project ‘mobiele orthopedische werkplaats’. Gedurende de komende maanden kan via Geef.nl worden gedoneerd en de link kan worden gedeeld. Op 4 maart is er een afsluitende filmavond in het Filmhuis Bussum. Dan zal ook het eindbedrag bekend worden gemaakt. Kaarten voor de filmavond kosten 20 euro en kunt u bestellen bij Esther estherkruyswijk@gmail.com Binnenkort zijn de titel van de film en de aanvangstijd bekend. Nadere informatie zullen we als nieuwsbericht op onze website plaatsen.

Fruitbomen

De moestuin in Mbour bij het kleuterschooltje Medina Extension is een succes. De zonnepanelen werken goed en inmiddels zijn er een paar tuinslangen op aangesloten zodat het makkelijk is de gewassen te besproeien. Er zijn meerdere oogsten geweest en met een extra donatie zijn fruitbomen aangeschaft.

Nieuwbouw Schooltje Les Petits Pieds

In 2024 gaan wij middels verschillende acties geld inzamelen voor het schooltje Les Petits Pieds in Dakar. Er zal grond worden aangekocht en een nieuw schooltje worden gebouwd. Dit creëert meer mogelijkheden om de kwaliteit van het gebouw en het onderwijs structureel te verbeteren. Mogelijk is er ook plaats voor een moestuin bij de school.

Onderwijs op Sancta Maria – Unesco

Op Sancta Maria in Haarlem, waar Petra werkzaam is, wordt aandacht besteed aan de onderwijsprojecten van Tous Ensemble. In de Unesco-week hebben alle tweedeklassers de documentaire die Petra heeft gemaakt over Les Petits Pieds bekeken. De leerlingen hebben in groepjes in het Frans een script geschreven over verschillende cultuuraspecten in Nederland. Vervolgens hebben zij een film gemaakt, met prachtige resultaten die wij gaan delen met de leerlingen van onze projecten in Senegal. Wij zien uit naar de filmpjes die wij uit Senegal zullen ontvangen. 

In de bovenbouw gaan de leerlingen binnenkort een brief schrijven naar de leerlingen van Le Lycée de Diass. Hopelijk zal dit binnen afzienbare tijd kunnen uitmonden in een fysieke uitwisseling, zoals in 2022. 

Stage Ndongo Sow

Dankzij de bijdrage van Fred Foundation, heeft Ndongo Sow, verantwoordelijk voor de AMO en orthopedisch instrumentmaker, een stage kunnen volgen bij het instituut Kerpape in Zuid-Frankrijk.

Internet, Kopieerapparaat en Sanitaire Voorzieningen op Basisschool Chaden

Sinds 1996 is een bevriende familie op verschillende manieren betrokken bij onze projecten in Senegal. Mede dankzij hun financiële steun kon het computerlokaal in basisschool Chaden in Mbour worden gebouwd en worden voorzien van internet. Tijdens een recent bezoek hebben zij de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat voor de school mogelijk gemaakt. Ook zullen de nodige sanitaire voorzieningen op de school worden gerealiseerd. Wij ontvingen van hen de meest recente informatie over onze projecten in Senegal. De familie en Tous Ensemble onderhouden een zeer waardevolle samenwerking.

Moestuin Tambacounda

Tambacounda is de droogste regio van Senegal. Aminata, een Albino-vrouw, heeft daar samen met andere Albino- en gehandicapte vrouwen een moestuin om in hun levensonderhoud te voorzien. In samenwerking met de Soroptimistenclub Bussum e.o. wordt komend jaar gewerkt aan het realiseren van een waterpomp die werkt op zonnepanelen en de aanleg van een waterreservoir. Dit om te zorgen dat deze gemarginaliseerde groep meisjes en vrouwen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.