Financiële steun AMO

Mede dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Bron van Leven en de Fred Foundation is het voortbestaan van de AMO gewaarborgd.