Bezoek scholen Senegal 2022

In mei/juni 2022 brachten Petra en Fenne samen met twee leerlingen een bezoek aan de scholenprojecten van Tous ensemble in Senegal. Het was verheugend om te zien dat de werk- en leeromstandigheden aanzienlijk verbeterd waren in vergelijking met het eerste bezoek aan de scholen van Petra in 2016. De gebouwen zagen er beter uit en er waren veel meer leermiddelen aanwezig. 

Samen met de leerlingen van Les Petits pieds werd er geknutseld, gezongen en gedanst. Ook lieten de leerlingen zien wat zij al konden op het gebied van rekenen en taal. 

Tijdens het bezoek aan Le lycée de Diass verbleven Petra, Fenne en de leerlingen in gastgezinnen. Een leerzame, bijzondere ervaring. Zoveel gastvrijheid. Senegal, le pays de la teranga (het land van de gastvrijheid). Er werden lessen bijgewoond en leerlingen en docenten ondernamen allerlei activiteiten. 

Brieven van de leerlingen 4 havo en 4 vwo van het Sancta Maria in Haarlem werden met veel aandacht en enthousiasme door de leerlingen in Diass beantwoord. Wij kwamen weer met een stapel brieven terug. 

Het scholenbezoek was een groot succes en een scholenuitwisseling tussen Le lycée de Diass en het Sancta Maria in Haarlem zal de komende tijd verder worden geïntensiveerd.